Header Ads

Chuyên mục Phát triển Windows 10

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Phát triển Windows 10. Chuyên mục này được thiết kế cho những bạn muốn tìm hiểu và phát triển các ứng dụng cho Windows 10. Sau khi hoàn thành chuyên mục này, bạn sẽ có cài nhìn sâu hơn về các ứng dụng Windows và bạn có thể làm gì với các ứng dụng Windows, mà bạn sử dụng XAML và C#.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được chuẩn bị cho những bạn có kiến thức cơ bản về XAML, C# và Visual Studio và muốn phát triển những ứng dụng cho di động hay máy tính.

YÊU CẦU

Trước khi bắt đầu tìm hiểu chuyên mục này, bạn cần có kiến thức vững về XAML, C# và Visual Studio. Nếu bạn vẫn chưa biết qua, có thể tham khảo những chuyên mục tương ứng của Tin Học Sóc Trăng nhé.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.