Header Ads

Hệ thống nhận diện mống mắt


Hệ thống nhận diện mống mắt hoạt động dưa trên cơ sở mẫu mống mắt của con người.
Mống mắt (iris): thường gọi là tròng đen của mắt, là phần làm cho mắt có màu nâu hay màu xanh tùy theo chủng tộc. Mống mắt có thể co giãn để cho đồng tử điều chỉnh lượng ánh sáng thích hợp để vào mắt. Ở người trưởng thành, cấu trúc của mống mắt ổn định trong suốt cuộc đời của họ. Mống mắt trái và mống mắt phải đều khác nhau và màu sắc có thể thay đổi tùy vào mỗi người.

Hệ thống này chụp ảnh của mống mắt bằng một camera chất lượng, lưu trữ nó và so sánh với các mẫu sử dụng thuật toán toán học.

Ưu điểm của hệ thống nhận diện mống mắt

 • Độ chính xác rất cao. Hầu như tỷ lệ giống nhau giữa 2 mống mắt là 1 trên 10 tỷ người.
 • Mẫu mống mắt hầu như không thay đổi trong suốt cuộc đời.
 • Kính, kính áp tròng cũng ít ảnh hưởng đến tính chính xác của hệ thống.
 • Không cần tiếp xúc vật lý với hệ thống.
 • Xác thực nhanh vì kích thước mẫu nhỏ.

Nhược điểm của hệ thống nhận diện mống mắt 

 • Chi phí cao, tốn kém.
 • Hệ thống có thể bị qua mặt bởi hình ảnh của mống mắt làm giả mà có chất lượng cao
 • Phải giữ yên đầu khi quét

Ứng dụng của hệ thống nhận diện mống mắt

 • Sử dụng nhận diện mống mắt để xác minh quyền ra vào hệ thống cũng như quyền điều khiển và sử dụng hệ thống.
 • Xác định một đối tượng nào đó.
 • Thẻ bảo mật
 • Google sử dụng hệ thống nhận diện mống mắt để xác thực truy cập vào trung tâm dữ liệu của họ.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.