Header Ads

Hệ thống nhận diện khuôn mặt


Nhận diện khuôn mặt là kỹ thuật dựa trên việc xác định hình dạng và kích thước miệng, hình dạng và vị trí của mắt, chân mày, mũi, môi, .... 
Máy quét 2D khuôn mặt sẽ bắt đầu xác định hình dạng khuôn mặt và ghi nó trên một lưới. Hình dạng khuôn mặt sẽ được chuyển vào cơ sở dữ liệu dưới dạng điểm. Các thuật toán nhận diện khuôn mặt sẽ đối chiếu khuôn mặt và đưa ra kết quả.

Nhận diện khuôn mặt được thực hiện theo các cách sau:
 • Quy luật khuôn mặt: Ở loại này sẽ đo khoảng cách giữa con ngươi mắt hay từ mũi đến môi hoặc cằm.
 • Đặc trưng khuôn mặt: Quá trình xử lý này phân tích tổng quan hình ảnh khuôn mặt như trọng số của số khuôn mặt.
 • Phân tích cấu trúc vẻ bề ngoài: Những đường nét duy nhất, mẫu và những điểm bên ngoài của con người được xác định. 

Ưu điểm của hệ thống nhận diện khuôn mặt

 • Dễ lưu trữ mẫu trong cơ sở dữ liệu
 • Làm giảm sự phức tạp của số liệu thống kê để nhận ra hình ảnh khuôn mặt.
 • Không cần tiếp xúc vật lý với hệ thống.

Nhược điểm của hệ thống nhận diện khuôn mặt

 • Đặc điểm khuôn mặt có thể thay đổi theo thời gian,
 • Tính duy nhất không được đảm bảo, ví dụ trong trường hợp như cặp song sinh giống y hệt nhau.
 • Sự thay đổi biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt có thể ảnh hưởng đến kết quả nhận dạng.
 • Đòi hỏi phải có đủ ánh sáng mới có được đầu vào chính xác.

Ứng dụng của hệ thống nhận diện khuôn mặt

 • Nhận diện, xác minh
 • Kiểm tra, kiểm soát truy cập
 • Sự tương tác giữa con người và máy tính
 • Xác định tội phạm
 • Giám sát

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.