Header Ads

Hệ thống nhận diện hình dạng bàn tay


Hệ thống nhận diện hình dạng bàn tay là một hệ thống đo chiều dài và chiều rộng của lòng bàn tay, diện tích bề mặt, độ dài và vị trí của các ngón tay, cấu trúc tổng thể của bàn tay. 
Tay của mỗi người là đặc trưng so với những người khác.

Hệ thống nhận diện hình dạng bàn tay gồm 2 loại:

  • Tiếp xúc vật lý: Bàn tay sẽ được đặt lên bề mặt máy quét. Hình ảnh về hình dạng bàn tay sẽ được thu về và xử lý.
  • Tiếp xúc phi vật lý: Ở loại này, bàn tay không cần đặt lên máy quét mà chỉ cần để trước một thiết bị ghi hình bàn tay. Sau đó ảnh ghi lại sẽ được thu về và xử lý.

Ưu điểm của hệ thống

  • Nhận diện mạnh mẽ, thân thiện với người dùng.
  • Những thay đổi về độ ẩm da không ảnh hưởng đến kết quả

Nhược điểm của hệ thống

  • Độ tin cậy không cao
  • Chỉ hiệu quả với người lớn khi cơ thể đã ổn định, với trẻ em đang phát triển thì có thể không chính xác.
  • Nếu bàn tay có đeo trang sức hay thạch cao thì sẽ phát sinh vấn đề.

Ứng dụng của hệ thống

Các nhà máy điện hạt nhân, quân sự sử dụng hệ thống này để truy cập điều khiển.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.