Header Ads

Giới thiệu về PHP


PHP script được thực hiện trên máy chủ

Trước khi học PHP

Trước khi học PHP, bạn cần nắm rõ kiến thức cơ bản về lập trình web:
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
Bạn có thể học những ngôn ngữ lập trình này tại chuyên mục LẬP TRÌNH của chúng tôi.

PHP là gì?

 • PHP là từ viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor.
 • Được sử dụng rộng rãi, ngôn ngữ mã nguồn mở.
 • PHP script được thực hiện trên máy chủ.

Tập tin PHP


 • Tập tin PHP có thể chứa mã nguồn của HTML, CSS, JavaScript, và mã nguồn PHP.
 • Mã PHP được thực hiện trên máy chủ và kết quả được trả về về cho trình duyệt như HTML.
 • Các tập tin PHP có phần mở rộng là *.php

PHP có thể làm gì

PHP có thể:
 • tạo ra nội dung trang web động
 • tạo ra, đọc, viết, sửa và xóa các tập tin trên máy chủ.
 • gửi và nhận cookies
 • thêm, xóa và sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn.
 • dùng mã hóa dữ liệu.

Với PHP, bạn không có giới hạn đầu ra HTML. Bạn có thể xuất ra hình ảnh, tập tin PDF, và cả video. Bạn có thể xuất bất kỳ văn bản nào, chẳng hạn XHTML, XML.

Tại sao nên học PHP

Vì PHP:
 • chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, MacOS, ...)
 • tương thích hầu hết các server được sử dụng hiện nay (Apache, IIS, ...)
 • hỗ trợ nhiều cơ sỡ dữ liệu
 • miễn phí
 • dễ học và dễ cài đặt trên các máy chủ.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.