Header Ads

Các kiểu gõ Tiếng Việt


Hiện nay có nhiều kiểu gõ Tiếng Việt trên máy tính. Phổ biến là Telex và Vni. Bài viết này sẽ giới thiệu về 3 kiểu gõ là: Telex, Vni, VIQR.

Giới thiệu về các kiểu gõ

Telex


Kiểu gõ Telex ra đời ở Việt Nam từ những năm 1920-1930 khi có nhu cầu chuyển điện tín qua bưu điện. Dịch vụ điện tín lúc đó hoạt động trên các máy móc và cơ sở hạ tầng chế tạo tại những nước không dùng tiếng Việt, và chỉ hoạt động với bảng chữ cái Latin cơ bản.
Giải pháp để đọc tiếng Việt trên bức điện tín chỉ chứa chữ Latin thông thường là dùng quy ước Telex.

Vni

Kiểu gõ và Bộ chữ VNI do kỹ sư Hồ Thành Việt sáng tạo năm 1987, cũng là người đầu tiên sáng tạo ra các bảng mã (font) chữ Việt để dùng trên máy điện toán từ thời của hệ điều hành MS-DOS. Trong thập niên 90, Microsoft đã đưa cách bỏ dấu này vào hệ điều hành Windows 95

VIQR

VIQR (viết tắt của tiếng Anh VIetnamese Quoted-Readable), còn gọi là Vietnet là một quy ước để viết chữ tiếng Việt dùng bảng mã ASCII 7 bit. Vì tính tiện lợi của nó, quy ước này được sử dụng phổ biến trên Internet, nhất là khi bảng mã Unicode chưa được áp dụng rộng rãi. Hiện nay quy ước VIQR vẫn còn được một số người hay nhóm thư sử dụng.

Cách gõ


Kí tự Telex Vni VIQR
ă aw a8 a(
â aa a6 a^
đ dd a9 dd
ê ee e6 e^
ô oo o6 o^
ơ ow o7 o+
ư uw a8 u+
sắc s 1 '
huyền f 2 `
hỏi r 3 ?
ngã x 4 ~
nặng j 5 .
Xóa dấu z 0 -

Ví dụ


Giả sử tôi muốn gõ từ Tin Học Sóc Trăng vào trong máy tính:

Kiểu gõ Cách gõ
Telex Tin Hocj Socs Trawng
VNI Tin Hoc5 Soc1 Tra8ng
VIQR Tin Ho.c So'c Tra(ng


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.