Header Ads

WinRAR - trình nén dữ liệu


WinRAR được biết đến là một chương trình giúp nén và giải nén các tập tin dạng nén. Tuy nhiên, nó không phải là phần mềm miễn phí. Microsoft cho bạn dùng thử 40 ngày.

Bài viết này hướng dẫn các bạn kích hoạt đăng ký WinRAR và cài đặt Tiếng Việt cho WinRAR.

Các tập tin này được nén bằng một kỹ thuật đặc biệt làm cho kích thước nhỏ lại để thuận tiện trong việc lưu trữ hoặc trao đổi trên mạng internet. Ngoài ra, WinRAR có thể nén cùng lúc nhiều tập tin và thư mục lại thành một tập tin nén duy nhất để giúp cho việc lưu trữ chúng được thuận tiện.

Cài đặt WinRAR

Sau khi tải về, bạn chạy chương trình lên:


Nhấn Install để cài đặt:


Sau khi cài đặt xong, cửa sổ có dạng:


Bạn cần lưu ý:
- Tại mục Associate WinRAR with: Bạn chọn Select All.
- Tại mục Shell Integration: Bạn đánh thêm dấu check vào Cascaded context menus.

Nhấn OK để hoàn thành việc cài đặt.


Nhấn Done.
Thế là xong việc cài đặt WinRAR, sẽ được cài tại C:\Program Files\WinRAR\

Bây giờ ta tiến hành Việt hóa và kích hoạt đăng ký nó.

Việt hóa và kích hoạt

Sau đó, bạn chạy tool lên:

Bấm Tiếp theo >

Bấm Tiếp theo >


Tại cửa sổ này, bạn chọn đường dẫn đến thư mục mà bạn đã cài WinRAR, mặc định là C:\Program Files\WinRAR. Nếu không gì thay đổi thì bạn cứ giữ nguyên.

Nhấn Tiếp theo >

Bấm Cài đặt
Khi cài đặt hoàn tất thì chương trình thông báo:


Nhấn Kết thúc để hoàn tất.
Bây giờ bạn mở WinRAR lên và trải nghiệm thôi:


Chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.