Header Ads

Link tải tập tin ISO Windows 10


Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn tổng hợp link tải file ISO Windows 10 các phiên bản khác nhau.
Để chọn lựa đúng phiên bản phù hợp: 32 bit (x86) hay 64 bit (x64), các bạn vui lòng kiểm tra lại cấu hình máy.
- RAM 4GB trở lên, kiến nghị bạn nên tải 64 bit
- RAM dưới 4GB, kiến nghị tải 32 bit.

Khuyến khích bạn dùng IDM hoặc EagleGet để tăng tốc download cho nhanh.

Windows 10 Professional

32 bit

en_windows_10_RTM_pro_10240_x86_dvd
MD5: f5abf904084901c8a84207d1f3031f45
SHA1: 466f70e8faf489cd6bc6de0c5e442a254a668406

64 bit

en_windows_10_RTM_pro_10240_x64_dvd
MD5: ecae7684bc1e6f6a4b44b9116e9ac596
SHA1: c42b107cb8930ca82a42be0f9325a37be2e8ff64


Windows 10 Enterprise

32 bit

en_windows_10_RTM_enterprise_10240_x86_dvd
MD5: 492a5c3140fee18270c694d4dd1821ec
SHA1: e7d64bd40ab027ba5bdad70a6b7658cf5a5c1961


64 bit
en_windows_10_RTM_enterprise_10240_x64_dvd
MD5: 1ea374ee58405b260b8c508da396e703
SHA1: 7e5a3c0099e7b113e20e0c729f166618c122a36a

Windows 10 Home

32 bit

en_windows_10_home_singlelanguage_10240_x86_dvd
MD5: 9ffde6301e16ec74712d1cdab2436b2f
SHA1: 2e10ef537ee669e5b09eef67d15af8b25f947459


64 bit

en_windows_10_home_singlelanguage_10240_x64_dvd
MD5: 66f69118d7b20115d7d589851b4879d2
SHA1: 06439f64194d364e6b14d9d8507691f9ee30c68f


Chúc các bạn trãi nghiệm vui vẻ

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.