Header Ads

Kích hoạt license cho Windows Server 2016 không cần dùng tool


Windows server 2016 là một hệ điều hành máy chủ ấn tượng được phát triển bởi Microsoft. Trong phiên bản 2016 này hệ điều hành đã nâng cao sự trải nghiệm người dùng lên rất nhiều so với phiên bản trước.

Để kích hoạt license cho Windows Server 2016, các bạn làm theo hướng dẫn sau nhé:

Server cần phải có kết nối internet. Bạn mở CMD (Command Prompt) với quyền Administrator và gõ lần lượt câu lệnh tương ứng.
 

Windows Server 2016 Datacenter:

slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

 

Windows Server 2016 Standard:

slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato


Windows Server 2016 

slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

 Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.