Header Ads

Tải về The Mountains 17793777 - Videohive - mẫu After Effect


Tải về miễn phí The Mountains 17793777 - Videohive - mẫu After Effect. Áp dụng với After Effects CC6+ trở lên, không cần thêm plugin nào khác.

Yêu cầu kỹ thuật

  • After Effect CS6 hoặc cao hơn
  • 3 animation presets
  • Có thể thay đổi mực nước bằng cách sử dụng thanh trượt. Có thể tắt hiệu ứng chim bay hoặc khinh khí cầu bằng việc đánh ô checkbox.
  • Project chia thành nhiều nhóm, các layer để chỉnh sửa chi tiết hơn.
  • Không đòi hỏi thêm plugin nào khác
  • Đơn giản, dễ sử dụng.

Âm thanh

  • Orchestral Logo bởi TimMono
  • Epic Motivation bởi thewildlife

Video demo

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.