Header Ads

Chuyên mục Driver Windows


Để phần mềm có thể giao tiếp với phần cứng thì cần một trung gian, gọi là Trình điều khiển (Driver). Hiện nay có rất nhiều Trình điều khiển cho các dòng máy khác nhau.

Chuyên mục này sẽ trình bày những nguyên lý cơ bản về Trình điểu khiển cho Hệ điều hành Windows.

Đối tượng hướng đến

Chuyên mục này được biên soạn cho các bạn sinh viên các chuyên ngành thuộc Công nghệ thông tin. Các đọc giả quan tâm cũng có thể tham khảo. Hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu chuyên mục này, bạn cần sử dụng được ngôn ngữ lập trình C và hiểu biết cơ bản về con trỏ, gọi hàm và các trình xử lý sự kiện.

Nếu bạn muốn viết Trình điều khiển trên User-Mode Driver Framework 1.x, bạn cần biết về C++ và COM.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.