Header Ads

Chuyên mục Microsoft Excel 2013


Microsoft Excel là một ứng dụng bảng tính thương mại, được phát triển và phân phối bởi Microsoft. Nó có khả năng thực thi việc tính toán, phân tích dữ liệu và các thông tin tích hợp từ nhiều chương trình khác nhau.


Mặc định, các tài liệu được lưu trong Excel 2013 với dạng mở rộng là .xlsx, trong khi những phiên bản trước có định dạng là .xls.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được soạn ra cho các bạn muốn học Microsoft Excel dễ dàng và theo từng bước. Hi vọng chuyên mục này sẽ hữu ích cho bạn.

YÊU CẦU

Trước khi tiếp cận chuyên mục này, bạn nên có kiến thức cơ bản về các thiết bị ngoại vi của máy tính như chuột, bàn phím, màn hình, ... và chức năng cơ bản của nó. Bạn cũng cần có những kỹ năng cơ bản về quản lý tập tin và điều hướng thư mục.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.